Kirarina Keio Kichishoji

  • Rice Bowl

  • Udon

open
10:00 ~ 21:00
address
Kirarina Keio Kichishoji 6F, 2-1-25 Kichishoji Minami-cho, Musashino-shi, Tokyo
phone
+81-42-229-8750
Google Map

shop list

mail magazine